Elimedici | Kunstzinnige therapie
15612
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15612,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie maakt deel uit van de antroposofische geneeskunde. Het is een non-verbale therapie die zowel op het lichamelijke als op het psychische deel van de mens inwerkt. Het is geen bezigheidstherapie, maar zet bij een patiënt een gericht veranderingsproces in gang door toepassing van verschillende kunstvormen zoals tekenen, schilderen, boetseren en muziek. Met beeld en klank geven mensen uiting aan datgene wat in hen leeft en dit heet expressie. Tegelijkertijd heeft deze therapie ook een impressieve werking. De therapeut laat immers via oefeningen de patiënt ook de therapeutische werking van kleur, vorm, klank of beweging ervaren.

Kunstzinnige therapie is een ervaringsgerichte therapie. Het gaat niet om het resultaat, maar om het proces dat de patiënt erin doormaakt. Dit proces is gericht op het verkrijgen van inzicht en het stimuleren van ontwikkeling en genezing. Er ontstaat een beter evenwicht tussen denken, voelen en handelen. Deze therapie is van oorsprong medisch georiënteerd en is aanvullend op de reguliere, medische en psychische behandeling. De opleidingen kunstzinnige-, spraak- en muziektherapie zijn hogeschoolopleidingen die een jarenlange vorming vereisen. Kunstzinnige therapie wordt onder andere toegepast bij lichamelijke en psychische klachten zoals kanker, trauma- en rouwverwerking, burn-out, CVS, ADHD, depressie en gedragsmoeilijkheden.

Anthroposofische muziektherapie

De antroposofische muziektherapie opent door middel van stem, melodie, harmonie, klank en ritme de deur naar innerlijke beleving. Zij spreekt het gevoel aan en minder het verstand. Het doel van de muziektherapie is om de door diagnose vastgestelde disharmonie van de wezensdelen te verbeteren, dit kan bv. door ondersteuning van de levenskrachten, beleving en acceptatie van de eigen persoonlijkheid. Het gaat er vooral om hoe je de muziek beleeft en wat je door middel van muzikale oefeningen in jezelf kan ontwikkelen. De prestatie naar buiten toe staat minder op de voorgrond.
In deze therapie gaan we op zoek naar wat iedere mens in zichzelf kan ontwikkelen. Iedereen heeft zijn talenten en mogelijkheden maar ook zijn weerstand tegenover bepaalde zaken. Als we niet gezond zijn, ligt de focus te vaak op de ziekte zelf. De kunst is om de aandacht te richten op het gezonde deel in de mens en dit kan men met behulp van muzikale oefeningen versterken.

Er worden veel instrumenten gebruikt die speciaal voor de antroposofische muziektherapie zijn ontwikkeld zoals een lier, krotta en kromhoorn. Er wordt tevens gebruik gemaakt van algemeen gebruikte instrumenten zoals piano, gitaar, fluiten en verschillende soorten trommels zoals djembé en pauken. Je hoeft zelf geen muzikant te zijn om succes te hebben met muziektherapie

 

Voor kinderen kan muziektherapie worden ingezet bij onder andere

  • • ADHD en concentratiestoornissen
  • • autistische stoornissen
  • • oefenen van fijne motoriek en uiten van emoties

 

Bij volwassenen wordt muziektherapie ook ingezet bij:

  • • stress en hoge bloeddruk
  • • slaapproblemen
  • • faalangst
  • • depressie
  • • rouwverwerking

Euritmietherapie

Euritmietherapie is een bewegingstherapie op woord of muziek, ontwikkeld uit de euritmie, die doelbewust opwekkend, versterkend of regulerend op ons organisme werkt. Therapeuten stemmen oefeningen af op de gestelde diagnose van de arts. De vormende krachten die samenhangen met woord en muziek worden in een therapeutische opeenvolging van uitgevoerde klanken/muzieknoten eigen gemaakt en werkzaam voor ons organisme. Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van de mens aangesproken om processen positief te beïnvloeden en het organisme te harmoniseren. De therapie richt zich dan ook op de totale persoonlijkheid van de mens. In deze bewegingstherapie is niet zozeer het kunstzinnige element van belang (er is ook de euritmie als kunstvorm) maar wel het zichtbaar maken van verborgen vormkrachten en innerlijke processen door middel van gebaren, kleuren en ruimtelijke figuren. Voor elke letter van het alfabet voorziet de euritmie een gebaar, een houding, die in de euritmietherapie veelzijdiger uitgewerkt wordt. Ook mindervalide of zelfs bedlegerige patiënten kunnen gebruik maken van deze therapie.

Beeldende kunst

Via de beeldende kunst kan de patiënt zijn innerlijke gevoelens, gedachten en krachten gestalte geven en dit door het directe contact met het materiaal zoals hout, klei, steen en was. Schilderen en tekenen betekenen een intensieve communicatie met zichzelf op zoek naar innerlijk evenwicht. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid, door het beleven van de vormen en kleuren op zielsniveau, het functionele verloop binnen in het organisme te beïnvloeden. De kleuren stimuleren tederheid of passie, ernst of vrolijkheid, moed of inkeer. Schilderen en tekenen stimuleren tevens de verbeeldingskracht en de wil van de patiënt. Vastgelopen structuren lossen op of komen in beweging en dragen ertoe bij dat trauma’s verwerkt worden.